Thư viện Lạc Hồng
Ổn định công trình

Ký hiệu xếp giá
690.531 382Le-T
Dewey
690.531 382
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
291tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 09:17 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Mục lục CHương I: Các phương pháp nghiên cứu Chương II: Ổn định của thanh thẳng Chương III: Ổn định của hệ thanh phẳng CHương IV: Ổn s9ịnh của thanh cong Chương V: Ổn định của thanh mỏng tiết diện hở và ổ định dạng uốn phẳng của dầm CHương VI: Ổn định của hệ thanh làm việc ngoài giới hạn đàn hồi CHương VII: Khái niện về ổn định động
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006394  Còn  Rỗi          
100006395  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1975