Thư viện Lạc Hồng
Những qui định về văn bản hành chính và mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất

Ký hiệu xếp giá
651.7L655N
Dewey
651.7
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2004
Mô tả
908tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 09:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Văn bản hành chính; Hợp đồng dân sự; Hợp đồng kinh tế; Hợp đồng thương mại; Hợp đồng lao động; Thuê đất; Đăng ký kinh doanh, khuyếnh khích đầu tư trong nước, xây dựng; Thành lập văn phòng đại diện, công ty nước ngoài tại việt nam; Đầu tư nước ngoài tại Việt nam- tiêu thụ nông sản hàng hóa; Đầu tư ra nước ngoài; Hợp đồng mua bán và sử dụng điện; Hợp đồng trong lĩnh vực giao thông vận tải; Chuyển giao công nghệ; Thanh lý; Ngân hàng- tài chính; Các mẫu hợp đồng dùng cho hoạt động ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017824  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1161