Thư viện Lạc Hồng
Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán mới

Ký hiệu xếp giá
657H4321 2005
Dewey
657
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2005
Mô tả
1160tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 09:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách gồm những nội dung chính sau: Hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam; hệ thống kế toán doanh nghiệp; chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; chế độ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, thống kê.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017879  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1107