Thư viện Lạc Hồng
Lotus Notes 5: Hướng dẫn sử dụng nhanh và hiệu quả

Ký hiệu xếp giá
005.74Le-T
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
201tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Một số khái niệm quan trọng về noters Chương II: Làm việc với bookmak Chương III: SỬ dụng thư không phải thanh toán cước Chương IV: DỮ liệu, dữ liệu ở mọi nơi tìm thông tin từ các CSDL notes Chương V: Sử dụng họa tiết trong các tài liệu CHương VI: Bổ sung thông tin vào CSDL Chương VII: Tạo các tài liệu nhìn hấp dẫn hơn Chương VIII: Bổ sung thông tin tử các nguồn khác vào các tài liệu Chương IX: Tổ chức các tài liệu và xem chúng bằng các cách khác nhau Chương X: Tìm các từ hoặc các cụm từ trong các tài liệu Chương XI: In Chương XII: Tìm lịch của bạn bằng notes Chương XIII: Lướt trên web bằng cách sử dụng internet từ trong notes CHương XIV các tác vụ cao cấp
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006305  Còn  Rỗi          
100006306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1413