Khai thác mỏ vật liệu XD

Ký hiệu xếp giá
622.353 3 Kh-D
Dewey
622.353 3
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1997
Mô tả
407tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 10:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Quy trình công nghệ khai thác mỏ VLXD Phần 2: Các khâu công gnhệ trong dây chuyền khai thác mỏ VLXD Phần 3: Kinh tế - tổ chức và lập dự án nghiên cứu khả thi cho mỏ VLXD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000607  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1634