Hướng dẫn sử dụng Ansys: Chương trình phần mềm thiết kế mô phỏng bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Ký hiệu xếp giá
005.133 512 Đi-T
Dewey
005.133 512
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
180tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Cấu trúc và các thư mục lệnh của ansys Chương II: Sử dụng các lệnh trong ansys Chương III: Các bài toán ứng dụng và nâng cao
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006382  Còn  Rỗi          
100006383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1607