Thư viện Lạc Hồng
Đo lường kỹ thuật: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
604 Ng-P
Dewey
604
Xuất bản
1. - H.: Hà Nội, 1977
Mô tả
148tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 11:05 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Dung sai lắp ghep` Chương I: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép CHương II: hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn Chương III: Sai lệnh hình dạng, vị trí- nhám bề mặt Chương IV: Dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép thông dụng Chương V: Chuỗi kích thước Phần II: Đo lường kỹ thuật CHương VI: Cơ sở đo lường kỹ thuật Chương VII: Một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006398  Còn  Rỗi          
100006399  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 984