Thư viện Lạc Hồng
Điều lệ Đảng từ đại hội đến đại hội ( lý luận thực tiễn )

Ký hiệu xếp giá
335.520 76 Le-B
Dewey
335.520 76
Xuất bản
2. - H.: Chính trị quốc gia, 2003
Mô tả
418tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 02:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng CHương II: Vấn đề Đảng Viên Chương III: Các nguyên tắc chỉ đạo việc xây dựng cơ cấu tổ chức của Đảng Chương IV: Cơ cấu tổ chức của Đảng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004904  Còn  Rỗi          
100004910  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 207