Thư viện Lạc Hồng
Nghệ thuật thư pháp với thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu xếp giá
923.181 18HCM
Dewey
923.181 18
Xuất bản
1. - H.: Công an nhân dân, 2003
Mô tả
143tr ; 20cm, hình, màu
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 03:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục lời nhà xuất bản Lời tác già - Lần theo dấu chân người chiến sĩ cộng sản Quốc tế từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh - Lỗ Nguyên-nhà thư pháp trung hoa với thơ" nhật ký trong tù" của chủ tịch Hồ Chí Minh - Vài nét về Lỗ Nguyên .........
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005701  Còn  Rỗi          
100006710  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 395