Thư viện Lạc Hồng
Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính (1945-2002)

Ký hiệu xếp giá
911.09597 N5767V
Dewey
911.09597
Xuất bản
1. - H.: Thông tấn, 2003
Mô tả
1007tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/12/2005 03:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: Sự chia đặt các đơn vị hành chính (1802-2002); Biên niên những thay đổi địa danh và địa giới hành chính; Bảng tra những thay đổi.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017857  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 933