Thư viện Lạc Hồng
The best Beatles collection

Ký hiệu xếp giá
781.81 TK
Dewey
781.81
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2003
Mô tả
335tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 02:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005412  Còn  Rỗi          
100005413  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 383