Thư viện Lạc Hồng
The best Bee Gees collection: ( Gồm 04 đĩa CD )

Ký hiệu xếp giá
781.66 TK
Dewey
781.66
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
203tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Alive All this making love Alone be Who yoc are Bodyguard Boogie child Come on over Don't Firget to remember Edge of the Universe Emotio Experience Fanny First of may ..........
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005811  Còn  Rỗi          
100005823  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 762