Thư viện Lạc Hồng
Đơn giá chi tiết XD cơ bản lắp đặt trạm biến áp - khư vực I

Ký hiệu xếp giá
690.029 483Đơ-A
Dewey
690.029 483
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
292tr ; 29,7cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 11:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lắp đặt máy biến áp Chương 2: Lắp đặt máy biến điện áp, máy biến dòng điện, máy cắt và thiết bị khác Chương 3: Lắp đặt đồng / hệ thống cáp dẫn điện Chương 4: Kéo rải dây điện trần, lắp đặt các loại sứ và phụ kiện, tổ hợp và lắp đặt kết cấu thép cột xà trong trạm Chương 5: Lắp đặt các loại tủ điện và đèn bảo vệ tổ hợp và lắp đặt các kết cấu thép
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000612  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1189