Thư viện Lạc Hồng
Ngôn ngữ học đại cương: Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
401Sa-F
Dewey
401
Xuất bản
2(bs). - H.: Khoa học xã hội, 2005
Mô tả
436tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 02:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần thứ nhất: Nguyên lý Phần thứ hai: Ngôn ngữ học đồng đại Phần thứ ba: Ngôn ngữ học lịch đại Phần thứ tư: Ngôn ngữ học địa lý Phần thứ Năm: Mấy vấn đề về ngôn ngữ hồi quan kết luận
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006602  Còn  Rỗi          
100006603  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1153