Thư viện Lạc Hồng
Hội thoại Trung-Việt trong giao tiếp- du lịch- thương mại

Ký hiệu xếp giá
495.184 959 22Ng-V
Dewey
495.184 959 22
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 1999
Mô tả
426tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Những mẫu câu thường dùng trong giao tiếp hàng ngày Phần II: Những mẫu câu giao tiếp dùng trong ngoại giao tiếp xúc khi mới gặp nhau lần đầu, quan hệ trong các hoạt động kinh tế- xã hội
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004755  Còn  Rỗi          
100004764  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1050