1.200 câu giao tiếp Hoa - Việt

Ký hiệu xếp giá
495.184 959 22 Qu-B
Dewey
495.184 959 22
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Mô tả
316tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 03:39 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Những từ ngữ thường dùng II. Từ loại thường dùng III. Những câu đàm thoại ngắn thông dụng IV: Những câu đàm thoại thông dụng V: NHững tình huống điển hình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005587  Còn  Rỗi          
100006711  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 826