Thư viện Lạc Hồng
Lịch sử kỹ thuật và cách mạng công nghệ đương đại

Ký hiệu xếp giá
609Ho-P
Dewey
609
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1997
Mô tả
203tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 05:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Kỹ thuật thời kỳ cổ đại Phần II: Kỹ thuật thời kỳ trung đại Phần III: Kỹ thuật thời kỳ cận đại Phần IV: Cuộc cách mạng công nghệ đương đại
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005202  Còn  Rỗi          
100005203  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 318