Thư viện Lạc Hồng
Phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt nam

Ký hiệu xếp giá
602.959 7TK
Dewey
602.959 7
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2004
Mô tả
199tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 05:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Tổng quan về thị trường khoa học công nghệ Phần II: Mốt số yếu tố tác động đến sự hình thành và phát triển của thị trường khoa học và công nghệ Phần III: Kinh nghiệm quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004963  Còn  Rỗi          
100004964  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1332