Thư viện Lạc Hồng
Hãy khám phá khả năng của bạn ngay từ bây giờ

Ký hiệu xếp giá
158.305 24TK
Dewey
158.305 24
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2004
Mô tả
258tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 08:00 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I:Các cuộc sống khỏe mạnh CHương II: Kiến tạo ưu điểm CHương III: Người tìm ưu điểm Chương IV: Ba mươi bốn chủ đề người tìm ưu điểm Chương V : Các câu bạn đang hỏi Chương VI: Quản lý các ưu điểm Chương VII: Thành lập tổ chức dựa trên ưu điểm
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005379  Còn  Rỗi          
100005380  Còn  Rỗi          
100005691  Còn  Rỗi          
100005692  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 984