Thư viện Lạc Hồng
Esperanto ông tổ quốc tế ngữ

Ký hiệu xếp giá
409.4TK
Dewey
409.4
Xuất bản
tbản. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2000
Mô tả
113tr ; 20 cm,hình
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
29/12/2005 08:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
mục lục Lời nói đầu - Quê nhà - Một cuộc ẩu đả - Nỗi đâu đời - bất bình với ông trời - Những mò mẫm ban đầu ......
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005396  Còn  Rỗi          
100005397  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1529