Thư viện Lạc Hồng
Tiền tệ ngân hàng

Ký hiệu xếp giá
332.4Ng-D
Dewey
332.4
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2004
Mô tả
260tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
03/01/2006 02:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chương I: Những vấn đề cơ bản về tiền tệ và lưu thông tiền tệ Chương II: Các chế độ lưu thông tiền tệ Chương III: Lý thuyết về lạm phát và chống lạm phát Chương IV: Tín dụng và thị trường tài chính Chương V: Ngân hàng TM và các tổ chức tín dụng Chương VI: Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia Chương VII: Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam Chương VIII: Những vấn đề cơ bản trong quan hệ thánh toán và tín dụng quốc tế Chương IX: Khủng hoảng tài chính tiền tệ và những bài học kinh nghiệm đối với hệ thống tài chính NHVN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006646  Còn  Rỗi          
100006705  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1025