Thư viện Lạc Hồng
Vẽ Xây Dựng

Ký hiệu xếp giá
604.269 0Ve-D
Dewey
604.269 0
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
83tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các phép chiếu Chương 2: Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng Chương 3: Biểu diễn vật thể Chương 4: Hình chiếu trục đo Chương 5: Cắt vật thể Chương 6: Bóng trên hình chiếu vuông góc Chương 7: Bản vẽ kỹ thuật XD Chương 8: Vẽ ghi công trình kiến trúc
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000622  Còn  Rỗi          
100000623  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1250