Thư viện Lạc Hồng
Vẽ kỹ thuật xây dựng

Ký hiệu xếp giá
604.269 0Ve-D
Dewey
604.269 0
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
223tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vật liệu và dụng cụ vẽ Chương 2: Những tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ kỹ thuật Chương 3: Vẽ hình học Chương 4: Biểu điễn vật thể trên bản vẽ kỹ thuật Chương 5: Hình biểu diễn nổi trên bản vẽ XD Chương 6: Bản vẽ kết cấu thép Chương 7: Bản vẽ kết cấu BTCT Chương 8: Bản vẽ kết cấu gỗ Chương 9: Bản vẽ nhà Chương 10: Bản vẽ công trình cầu Chương 11: Bản vẽ công trình thủy lợi Chương 12: Bản vẽ công trình đất
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000624  Còn  Rỗi          
100000625  Còn  Rỗi          
100000626  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1127