Thư viện Lạc Hồng
Ngân hàng câu hỏi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ( Dùng cho các trường ĐH, Cao đẳng)

Ký hiệu xếp giá
335.455TK
Dewey
335.455
Xuất bản
1. - H.: Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006
Mô tả
444tr ; 27 cm,
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/04/2006 08:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005838  Còn  Rỗi          
100005839  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 851