Thư viện Lạc Hồng
Windows XP - Hướng dẫn khai thác và sử dụng

Ký hiệu xếp giá
005.432Windows XP
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
359tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
05/04/2006 09:53 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Các chương trình làm việc với Windows XP Phần 2: Làm việc trên mạng và Web Phần 3: Windows XP hỡ trợ làm việc từ xa và quản lý thông tin Phần 4: Sử dụng tùy biến máy tính của bạn Phần 5: In ấn và chuyển Fax - hoạt động và bảo trì - phần cứng Phần 6: Hình ảnh đồ họa kỹ thuật số
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006951  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 922