Thư viện Lạc Hồng
Vẽ kỹ thuật xây dựng - BT

Ký hiệu xếp giá
604.269 0 Ve-D
Dewey
604.269 0
Xuất bản
Tái bản lần 3. - H.: Giáo dục, 1999
Mô tả
72tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 02:38 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các tiêu chuẩn cơ bản về trình bày bản vẽ Chương 2: Vẽ hình học Chương 3: Biểu diễn vật thể
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000628  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 602