Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật vẽ phần bổ sung cho công trình XD chính

Ký hiệu xếp giá
604.269 0Ky-C
Dewey
604.269 0
Xuất bản
1. - Đồng Nai: Đồng Nai, 1996
Mô tả
158tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 02:42 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000629  Còn  Rỗi          
100000630  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1256