Thư viện Lạc Hồng
Object-oriented and classical software engineering

Ký hiệu xếp giá
005.117S2915
Dewey
005.117
Xuất bản
6. - McGraw-Hill, 2005
Mô tả
581tr ; 22 cm
ISBN
9780071111911
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
software engineering
Ngày cập nhật
15/09/2006 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: PART ONE: INTRODUCTION TO SOFTWARE ENGINEERING: The Scope of Software Engineering; Software Life - Cycle Models; The Software Process; Teams; The Tools of the Trate; Testing; From Modules to Objects; Planning and Estimating; PART TWO: THE WORKFLOWS OF THE SOFTWARE LIFE CYCLE: Requirements; Classical Analysis; Object - Oriented Analysis; Design; Implementtation; Postdelivery Maintenance; More on UML.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000510  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 406