Thư viện Lạc Hồng
The compiler design handbook: optimizations and machine code generation

Ký hiệu xếp giá
005.453S77423
Dewey
005.453
Xuất bản
1. - Boca Raton, FL: CRC Press, 2003
Mô tả
916tr ; 26 cm
ISBN
9780849312403
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
compiler design
Ngày cập nhật
15/09/2006 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Data flow Analysis; Automatic generation of code optimizers from formal specifications; Scalar compiler optimizations; Profile - Guided compiler optimizations; Shape analysis and applications; Optimizations for Object - Oriented languages; Data flow testing; Program slicing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000572  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 657