Dreamweaver MX: the complete reference

Ký hiệu xếp giá
005.72 W5197
Dewey
005.72
Xuất bản
1. - Berkeley, Calif.: McGraw-Hill/Osborne, 2002
Mô tả
1041tr ; 23 cm
ISBN
9780072195149
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Dreamweaver MX
Ngày cập nhật
16/09/2006 02:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Getting started with Dreamweaver MX; Web site design and construction; An introduction to web scripting; Adding database features to Your site; Advanced data integration; Getting the most out of.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000554  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 786