Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng xưa & nay

Ký hiệu xếp giá
690.01 Xâ-N
Dewey
690.01
Xuất bản
In lần thứ 3. - H.: Giao thông vận tải, 1999
Mô tả
203tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 02:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Bí mật của việc xây dựng vòm cuốn - Tĩnh học 2. Sự hồi sinh của vật liệu bị lãng quên - Bê tông 3. Những trò trớ trêu của "Đất mẹ" - Móng 4. Nhà trên dây chuyền - Xây dựng - kết cấu - thi công 5. "Cỗ máy" trong đó chúng ta đang sống - Quy hoạch 6. Thành phó trong quá khứ và trong tương lai - XD đô thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000631  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 980