Thư viện Lạc Hồng
Data structures and the java collections framework

Ký hiệu xếp giá
005.73C7134
Dewey
005.73
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
761tr ; 23 cm
ISBN
9780071114073
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data structures
Ngày cập nhật
18/09/2006 03:16 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Object-Oriented concepts; Additional Features of java; Analysics of algorithms; The java collections framework; Recursion; Array-Based lists; Linked lists; Stacks and queues; Binary trees; Binary search trees; Sorting; Tree maps and tree sets; Priority queues; Hashing; Graphs, trees, and networks.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000534  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2072