Thư viện Lạc Hồng
Từ điển Nhật - Việt, Việt - Nhật

Ký hiệu xếp giá
495.639 592 2 V561NG
Dewey
495.639 592 2
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2004
Mô tả
1692tr ; 18 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Từ điển, Nhật - Việt, Việt - Nhật
Ngày cập nhật
21/09/2006 09:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn từ điển này gồm 140.000 mục từ Nhật-Việt, 120.000 mục từ Việt-Nhật, và ví dụ minh họa. Bảng tra chữ KANJI và ví dụ minh họa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001580  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 735