Thư viện Lạc Hồng
Quy chuẩn XD Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
690.029 597Qu-N
Dewey
690.029 597
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1997
Mô tả
123tr ; 27,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bản đồ hành chính CHXHXN Việt Nam Phụ lục 2.1: Khí hậu XD Phụ lục 2.2: Áp lực gió Phụ lục 2.3: Bão lụt Phụ lục 2.4: Thủy văn Phụ lục 2.5: Khí tượng thủy văn biển Phụ lục 2.6: Dông sét Phụ lục 2.7: Điện trở suất của đất Phụ lục 2.8: Động đất Phụ lục 2.9: Địa chất công trình Phụ lục 2.10: Địa chất thủy văn Phụ lục 2.11: Khoáng hóa đất Phụ lục 2.12: Độ muối khí quyển
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000634  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 563