Thư viện Lạc Hồng
Hệ chất lượng trong XD

Ký hiệu xếp giá
690.02Hê-D
Dewey
690.02
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
65tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Hứơng dẫn chung về áp dụng các tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho các đơn vị khảo sát XD 2. Hứơng dẫn chung về áp dụng các tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho các đơn vị thiết kế XD 3. Hứơng dẫn chung về áp dụng các tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho các đơn vị thi công xây lắp trong XD 4. Hứơng dẫn chung về áp dụng các tiêu chuẩn TCVN/ISO 9000 cho các đơn vị sản xuất vật liệu và chế phẩm XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000635  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 446