Thư viện Lạc Hồng
500 mẫu văn phạm tiếng Nhật trung cấp -Tập 1

Ký hiệu xếp giá
495.658Tr-T
Dewey
495.658
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
478tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2006 03:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục: 1. Đối tượng của động tác 2. Mục đích. Phương pháp truyền bá 3. Khởi điểm. Chung điểm. Giới hạn. Phạm vi 4. Thời điểm. Nơi chốn 5. Tính đồng thời thuộc thời gian. Sự quan hệ trước sau thuộc thời gian 6. Sự tiến hành. Quan hệ tương quan 7. Cùng với. Không cùng với 8. Hạn định 9. Không hạn định. Thêm vào 10.So sánh. Tối thượng cấp. So sánh đối lập Bài tập Giải đáp luyện tập Gỉai đáp bài tập
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006104  Còn  Rỗi          
100006105  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1931