Thư viện Lạc Hồng
500 mẫu văn phạm tiếng Nhật trung cấp -Tập 2

Ký hiệu xếp giá
495.658Tr-T
Dewey
495.658
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả
452tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
26/09/2006 03:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục: 11. Lập trường phán đoán. Quan điểm đánh giá 12. Tiêu chuẩn cơ bản 13. Liên quan. Tương ứng 14. Không liên quan. Không quan tâm. Ngoại lệ 15. Nêu thí dụ 16. Cường điệu 17. Tiêu đề câu chuyện 18. Nối tiếp ngược. Nhượng bộ 19. Nguyên nhân. Lí do 20. Điều kiện giả định. Điều kiện xác định
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006106  Còn  Rỗi          
100006107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2014