Thư viện Lạc Hồng
Mechanics for engineers: statics

Ký hiệu xếp giá
531.202462 H6243m 2001
Dewey
531.202462
Xuất bản
2. - Singapore: Prentice-Hall, 2001
Mô tả
624tr ; 24 cm
ISBN
9790130661974
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
04/10/2006 08:42 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: General principles; Force vectors; Equilibrium of a particle; Force system resultants; Equilibrium of a rigid body; Structural analysics; Internal forces; Friction; Center of gravity and centroid; Moments of inertia; Virtual work.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000532  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 489