Thư viện Lạc Hồng
Electric circuits

Ký hiệu xếp giá
621.3192 B1711e 1994
Dewey
621.3192
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 1994
Mô tả
725tr ; 24 cm
ISBN
9780071138475
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
06/10/2006 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: The Fundamental Laws; Two - Terminal Components; Simple Dissipative Structures; Multiterminal Components; Analysis of Dissipative Circuits; Signals and First - Order Circuits; Second - Order Circuits; The Sinusoidal Steady State; Power and Energy in the Sinusoidal Steady State; Inductive Coupling and Transformers; Frequency Response and Resonance; The Complex Frequency and Network Functions; Nonsinusoidal Periodic Excitations; Laplace Transporms and the Complete Response to Arbitrary Waveforms; Two - Port Networks.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000579  Còn  Rỗi          
200000580  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 583