Thư viện Lạc Hồng
Định mức tỉ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị XD

Ký hiệu xếp giá
690.028Đi-D
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
51tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 04:03 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Quyết định số 02/1999/QĐ - BXD ngày 11 - 1 - 1999 của bộ trưởng bộ XD về việc ban hành định mức tỉ lệ khấu hao hàng năm của các loại máy và thiết bị XD 2. Quyết định số 1062/TC/QĐ/CSTC ngày 14 - 11 - 1996 của bộ trưởng bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000639  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 989