Thư viện Lạc Hồng
Solid state electronic devices

Ký hiệu xếp giá
621.381S9154s 2000
Dewey
621.381
Xuất bản
5. - Prentice-Hall, 2000
Mô tả
558tr ; 24 cm
ISBN
9780130261014
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/11/2006 09:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Crystal properties and growth of semiconductors; Atoms and electrons; Energy bands and semiconductors; Excess carriers in semiconductors; Junctions; Field-effect transistors; Bipolar junction transistors; Optoelectronic devices; Intergrated circuits; negative conductance microwave devices; Power devices.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000587  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1396