Thư viện Lạc Hồng
Strategic management of technology and innovation

Ký hiệu xếp giá
658.514 B954
Dewey
658.514
Xuất bản
3. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2001
Mô tả
990tr ; 26 cm
ISBN
9780071189330
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Technology Strategy, Innovation
Ngày cập nhật
13/11/2006 11:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Burgelman, Maidique, and Wheelwright have written the market leading text for a course in technology and innovation. This text covers the latest research by using a combination of text, readings, and cases. Based on reviewer response to a survey, the authors have updated many of the cases and instructors found outdated or lacking. As in the current edition, the book has a strong case foundation at Harvard and Stanford. Classic cases such as Claire McCloud have been kept, while newer cases such as Intel Corporation in 1999 have been added. There is also a strong set of readings from sources such as Harvard Business Review, California Management Review, and Sloan Management Review. Contents: Introduction: Integrating Technology and Strategy; Design and Evolution of Technology Strategy; Enactment of Technology Strategy - Developing the Firm’s Innovative Capabilities; Enactment of Technology Strategy - Creating and Implementing a Development Strategy; Conclusion: Innovation Challenges in Established Firms.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000564  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 705