Thư viện Lạc Hồng
Máy và thiết bị Xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.028Ma-D
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
284tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 04:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khái niệm chung về máy XD Chương 2: Các phương tiện vận chuyển Chương 3: Máy nâng Chương 4: Máy làm đất Chương 5: Thiết bị gia cố nền móng Chương 6: Máy và thiết bị gia công đá Chương 7: Máy phục vụ công tác Bêtông Chương 8: Máy và thiết bị làm đường Chương 9: Khai thác và sử dụng máy XD Những đơn vị đo lường trong sách
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000642  Còn  Rỗi          
100000643  Còn  Rỗi          
100004010  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 535