Thư viện Lạc Hồng
International economics

Ký hiệu xếp giá
337P9781
Dewey
337
Xuất bản
12. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2004
Mô tả
720tr ; 23 cn
ISBN
9780071198752
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
economics, financial, trade
Ngày cập nhật
15/11/2006 09:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: International economics is different Part one The theory of international trade; The basic theory using demand and supply; Why everybody trades: Comparative advantage and factor proportions; Who gains and who loses from trade; Alternative theories of trade; Growth and trade Part two trade policy; Analisis of a tariff ; nontariff barriers to imports; Arguments for and against protection; Pushing exports; trade blocs and trade blocks; trade and th environmnet; Trade policies for developing and transition countries; Multinationals and migration: international factor movements Part three Understanding foreign exchange; Payment among nations; The foreign exchange market; Forward exchange and international financial investment; What determines exchange rates?; Goverment policies toward the foreign exchange market; Internatonal lending and financial crises Part four Macro policies for open economies; How does the open macroeconomy work?; Internal and external balance with fixed exchange rates; Floating exchange rates and internal balance; National and global choices: Floating rates and the alternatives.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000506  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1580