Thư viện Lạc Hồng
Financial theory and corporate policy

Ký hiệu xếp giá
658.15C782
Dewey
658.15
Xuất bản
4. - Boston, Mass.: Addison-Wesley, 2005
Mô tả
575tr ; 23 cm
ISBN
9780321223531
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Financial, corporate policy
Ngày cập nhật
18/11/2006 10:18 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: THE THEORY OF FINANCE; CORPORATE POLICY: THEORY, ENVIDENCE.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000545  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1253