Thư viện Lạc Hồng
International management: culture, strategy, and behavior

Ký hiệu xếp giá
658.049H688
Dewey
658.049
Xuất bản
5. - Boston: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
628tr ; 29 cm
ISBN
9780072564303
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
management
Ngày cập nhật
21/11/2006 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: PART ONE: ENVIRONMENTAL FOUNDATION: Worldwide developments; The political, legal, and technological environment; Global competitiveness; Ethics and social responsibility. PART TWO: THE ROLE OF CULTURE: The meanings and dimensions of culture; Managing across cultures and diversity; Intercultural comminication PART THREE: INTERNATIONAL STRATEGIC MANAGEMENT: Strategic planning; Managing political risk and negotiations; Organizing international operations; Decision making and controlling PART FOUR: ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: Motivation across cultures; Leadership across cultures; Human resource selection and repatriation; Human resource development across cultures; Labor relations and industrial democracy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000561  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 541