Thư viện Lạc Hồng
Khai thác máy XD

Ký hiệu xếp giá
690.028Kh-D
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
332tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
27/07/2004 04:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cơ sở lý thuyết nâng cao hiệu quả khai thác máy XD Phần 2: Cơ sở lý thuyết khai thác kỹ thuật máy XD Phần 3: Các tính chất cơ bản của vật liệu sử dụng và ảnh hưởng của chúng tới độ tin cậy và tuổi thọ của máy Phần 4: Cơ sở lý thuyết đảm bảo độ tin cậy trong quá trình khai thác máy XD Phần 5: Công nghệ khai thác kỹ thuật, chẩn đoán và bảo dưỡng máy Phần 6: Xây dựng nhóm máy hợp lý trong công tác cơ giới hóa XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000645  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 720