Thư viện Lạc Hồng
Corporate finance

Ký hiệu xếp giá
658.15R823
Dewey
658.15
Xuất bản
7. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2005
Mô tả
942tr ; 26 cm
ISBN
9780071239370
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Corporate finance
Ngày cập nhật
21/11/2006 09:47 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: overview; value and capital budgeting; risk; capital structure and dividend; long-term financing; options, futures, and corporate; short-term finance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000540  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 772