Thư viện Lạc Hồng
Cases in financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15S914
Dewey
658.15
Xuất bản
1. - New York: Pearson/Prentice Hall, 2005
Mô tả
188tr ; 24 cm
ISBN
9780131483439
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
financial management
Ngày cập nhật
21/11/2006 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Section 1 FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS: KHP Corporation; Community general hospital; Bill Thurmond pig farm; Section 2 TIME VALUE AND VALUATION: Retirement planning: Robert and linda trudeau; Pearson corporation; Section 3 BOND AND STOCK VALUATION: Simplified networking, incorporated; Funsim modeling, incorporated; Fred alberts, rookie; Section 4 CAPITAL BUDGETING DECISIONS: Performance boating products.inc; Bentley custom ceramics; Lehmann container corporation; Working computers, inc; Automotive specialties; Section 5 LEVERAGE AND RISK: Gilad publishhing company; Section 6 COST OF CAPITAL: Scope city, incorporated (a); Scope city, incorporated (b); Puredell distribution, inc; Section 7 WORKING CAPITAL MANAGEMENT: NCI corporation; Mcghee coporation; Section 8 RISK AND RETURN: Labeltech corporation; Roth financial advisors; Sound advice; Risky business; Section 9 ENTREPRENEURIAL FINANCE: Custom lumber, inc; Section 10 BANKING CREDIT DECISIONS: Jonesville candy company; Section 11DIVIDEND POLICY: Haveloche corporation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000581  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 520