Thư viện Lạc Hồng
Corporate financial management

Ký hiệu xếp giá
658.15E53
Dewey
658.15
Xuất bản
2. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004
Mô tả
899tr ; 26 cm
ISBN
9780131833098
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Corporate financial
Ngày cập nhật
21/11/2006 03:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: foundations; value and capital budgeting; risk and return; capital structure and dividend policy; long-term financing; working capital management; special topics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000546  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1152